İçerik Pazarlaması

Home/İçerik Pazarlaması

İÇERİK PAZARLAMASI NEDİR?

İçerik pazarlaması; önceden belirlenmiş bir hedef kitleye, ilgilendikleri konular çerçevesinde bilgi değeri taşıyan, tutarlı ve sürekli içerik yaratarak bu hedef kitleden gelir getiren müşteri hareketleri elde etme yöntemidir. Günümüzde artık geleneksel pazarlama yöntemlerine ilgi göstermeyen tüketiciler, sadece kendilerine fayda sağlayan, değer yaratan, bilgilendiren, ilgilerini çeken, onları dinleyen ve katılmaya davet eden markaları takip ediyorlar. İşte bu yüzden içerik pazarlaması, bu anlamda tüketicilere ilgilendikleri konularda “değerli” ve ”sürekli” içerik sunmak anlamına geliyor. İçerik pazarlamasında amaç, içerik yoluyla erişilen tüketicileri markanın iletişim çemberinde tutabilmek ve tüketiciyi markanın hizmetlerinden faydalanmaya yönlendirmek olmalıdır.